fbpx

Win onze unieke gouden Canyon

Een uniek ontwerp bedekt met 24-karaats bladgoud, gesigneerd door Mathieu Van der Poel. 

Met de hand aangebracht 24-karaats goud

4Gold gaf het Oost-Vlaamse bedrijf Color Monkey, dat gespecialiseerd is in maatwerk voor high-end fietsen, carte-blanche om een one of a kind design te creëren.

Het resultaat is een uniek ‘kunstwerk’, de Canyon Ultimate CF SLX Disc 9.0 Di2 werd bedekt met 24-karaats bladgoud en gesigneerd door Canyon-rijder en fietsfenomeen MVDP.

In het verleden maakte Color Monkey al ontwerpen voor World Tour Teams en renners als Johan Museeuw en Peter Sagan, maar deze keer hebben ze zichzelf echt overtroffen. 

Gesigneerd door Mathieu Van der Poel

En als een uniek ‘kunstwerk’ is het door wielerfenomeen Mathieu Van der Poel geauthenticeerd en gesigneerd.

Een kleinood dat elke wielerfan ongetwijfeld in zijn of haar collectie zou willen; of beter nog: waar elke wielerfan onmiddellijk op zou willen rijden!

 

#Dontsettleforsilver

 

Alle onderdelen

 

Frame Canyon Ultimate CF SLX Disc, Carbon
Voorvork Canyon F38 CF Disc, Carbon
Voorderailleur Shimano Dura-Ace Di2 R9150 SS
Achterderailleur Shimano Dura-Ace Di2 R9150
Crankstel Shimano Dura Ace, 11s
Cassette Shimano Dura-Ace R9100 11-30 11s
Remmen Shimano Dura-Ace Di2 R9170
Wielen DT Swiss ARC 1400 Dicut db
Banden Schwalbe Pro One Evo 25mm
Cockpit Canyon CP10 Aerocockpit CF, Carbon
Zadel Fizik Antares R3
Zadelpen Canyon S13 VCLS CF, Carbon

Shimano Dura Ace, 11s

Maak kennis met de volgende generatie powermeters! Het systeem is naadloos geïntegreerd in de 52/36 crank en laat je toe om je performance exact te monitoren in real time. ‘s Werelds beste atleten zijn vol lof over zijn uitzonderlijke nauwkeurigheid.

Shimano Dura Ace Di2 R9170 11s

De belofte van hydraulische schijfremmen is een betrouwbaar, krachtig remgedrag, zelfs in de gietende regen – en niet te vergeten de langere levensduur van je wielen gezien er niet meer op de velg geremd wordt. De remblokjes hebben koelvinnen, waardoor de hitte efficiënt wordt afgevoerd. Zo geniet je ook tijdens lange afdalingen van de best mogelijke remkracht.

Hoe win je deze ‘beauty’?

 

1. Plaats een bestelling boven de €95 in onze shop

2. Vul onderstaand formulier in. 

Bekijk het wedstrijdreglement onderaan deze pagina.

Email moet dezelfde zijn dan uw 4Gold account
Uw bestelling moet minimaal 95€ bedragen en geplaatst worden tussen 26 juni 2020 en 16 augustus 2020.

Wedstrijdreglement

Officieel wedstrijdreglement met aankoopverplichting

4GOLD – “Golden CANYON”

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Dit reglement is van toepassing op de “Golden CANYON”- wedstrijd (het “Wedstrijdreglement”) die door Nutribam BV, gevestigd te B-2390 Malle, Leeuwerikenlaan 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674.721.904 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de “Organisator”) wordt georganiseerd (de “Wedstrijd”) via haar website https://www.4gold.be/nl/ (de “Website”).

Deelname aan de Wedstrijd is gekoppeld aan een aankoopverplichting, zoals verder uiteengezet in artikel 3 van dit Wedstrijdreglement. De Wedstrijd heeft als doel de promotie van de door de Organisator op haar Website verkochte producten onder de merknaam “4GOLD”.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en uitdrukkelijke aanvaarding van huidig Wedstrijdreglement, zonder voorbehoud. Het niet-naleven van dit Wedstrijdreglement door de deelnemer leidt tot de automatische nietigheid van zijn deelname, zonder dat de Organisator hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder recht op enige schadevergoeding voor de deelnemer. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Wedstrijd dan die beschreven in huidig Wedstrijdreglement.

Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze Wedstrijd plaatsvinden.

 

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VOOR DE DEELNEMERS

De Wedstrijd staat open voor al wie voldoet aan de aankoopverplichting (zoals bepaald in artikel 3 van dit Wedstrijdreglement) en correct en volledig het wedstrijdformulier op de Website invult.

Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden aan natuurlijke personen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van de medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden tot in de eerste graad voor wie deelname aan de Wedstrijd is uitgesloten. De deelname aan de Wedstrijd is persoonlijk en kan in geen geval aan derden worden overgedragen.

Meerdere deelnames zijn toegelaten.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de Wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als een deelnemer de Prijs (zoals gedefinieerd in artikel 4 van dit Wedstrijdreglement) wint zonder volledig te voldoen aan alle voorwaarden (bijvoorbeeld als een minderjarige zijn/haar toestemming niet kan voorleggen), kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de Wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn haar/recht op de prijs worden ontnomen, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

 

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN- EN VOORWAARDEN

De Wedstrijd begint op 26 juni 2020 en eindigt op 16 augustus 2020 om middernacht.

Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer een profiel aanmaken op de Website en via de Website ten belope van een bedrag van minimum 95 EUR aan “4GOLD” producten aankopen. Na aankoop en betaling van de producten ten belope van minimum 95 EUR zal aan de deelnemer de mogelijkheid geboden worden om een elektronisch wedstrijdformulier in te vullen.

Op ieder wedstrijdformulier staat 1 hoofdvraag met 3 mogelijke antwoorden en een schiftingsvraag. De deelnemers moeten het juiste antwoord op de hoofdvraag en de schiftingsvraag op het wedstrijdformulier aanduiden. De deelnemer die de hoofdvraag juist beantwoord heeft en het antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk heeft benaderd, wint de Prijs (zoals in detail omschreven in artikel 4 van dit Wedstrijdreglement). Er kan maar 1 winnaar zijn. In geval van een ex aequo zal een onschuldige hand te winnaar van de Wedstrijd bepalen.

De hoofdvraag is de volgende:

Hoe oud was Mathieu Van der Poel toen hij in Tabor voor de eerste maal WK veldrijden bij de Elite werd? a) 19 b) 20 c) 21

De schiftingsvraag is de volgende:

Hoeveel personen zullen er uiteindelijk na afloop (16 augustus 2020, middernacht) aan deze Wedstrijd deelgenomen hebben?

 

ARTICLE 4 – PRIZE

De hoofdprijs is 1 unieke race fiets van het merk CANYON (Ultimate CF SLX Disc 9.0 Di2 in maat M), die voorzien werd van een uniek “custom” lakwerk met accenten in (afgerond) 24 karaats bladgoud en gehandtekend werd door Mathieu van der Poel (de “Prijs”).

De Organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot de Prijs. De Organisator behoudt zich het recht voor de Prijs van deze Wedstrijd tijdens de looptijd van de Wedstrijd te wijzigen of aan te vullen.

De Prijs is beperkt tot de “naakte” Prijs zoals die hierboven nader is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de Prijs, zou verlenen of toekennen.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd per e-mail vanaf 17 augustus, 2020 op het door hem/haar in zijn/haar profiel opgegeven e-mailadres. De winnaar dient zijn Prijs uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen volgend op het einde van de Wedstrijd bij de Organisator te verzilveren, bij gebreke waarvan deze vervalt en de eigendom van de Organisator blijft. De verzendingskosten voor de levering van de Prijs worden volledig door de Organisator gedragen.

De Prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.  Het is eveneens verboden de Prijs gratis of in een veiling aan te bieden, op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de Prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een veiling…) dan heeft de Organisator het recht de Prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De Prijs is dan terug beschikbaar voor de Organisator en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

Als de Organisator de wedstrijd annuleert, om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve Prijs of geldelijke compensatie.

 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavig Wedstrijdreglement of de Wedstrijd te verkorten, wijzigen, verlengen of annuleren zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de Prijs of gebeurlijke ongevallen, schade of kosten die (on)rechtstreeks verband houden met de deelname aan de Wedstrijd of de toegekende Prijs.

De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de Prijs of indien de Prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de Prijs voorwerpen betreft waarvoor een waarborgregeling geldt, dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de Prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Deelname aan deze Wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de grenzen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, de risico’s op onderbrekingen en meer algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via internet en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die afkomstig is van een onderbreking, gelijk welke storing, een opschorting of het einde van de Wedstrijd, om gelijk welke reden, en voor elke directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de Website. Alle deelnemers moeten de passende maatregelen nemen om hun eigen gegevens en/of software die zijn opgeslagen op hun computeruitrusting te beschermen tegen inbreuken. De verbinding met de Website en de deelname aan deze Wedstrijd gebeuren volledig op de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.

De Organisator stelt alles in het werk om de toegang tot de Website en tot de Wedstrijd op elk ogenblik mogelijk te maken, zonder enige verplichting hiertoe. De Organisator kan op elk ogenblik, meer bepaald omwille van technische redenen, updates en onderhoud, de toegang tot de Website en de Wedstrijd onderbreken. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbrekingen en hun gevolgen.

De Organisator kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld, noch een grond van schadevergoeding vormen voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit de volgende incidenten (niet-limitatieve lijst):

 • druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie);
 • de inhoud van de diensten op de vermelde Website en in het algemeen voor alle informatie en/of gegevens die verspreid worden op de geraadpleegde diensten op de Website;
 • de overdracht en/of de ontvangst van alle gegevens en/of informatie op het internet;
 • elke storing van het netwerk die het goede verloop/de goede werking van de Website onmogelijk maakt;
 • het verlies van gegevens;
 • verzendproblemen of verlies van brieven of e-mail;
 • de verwerking van elk softwaresysteem;
 • de gevolgen van elk virus, elke informatica bug, onregelmatigheid of technisch defect;
 • elke schade, toegebracht aan de computer van een deelnemer; of
 • elk technisch, materieel of softwarematig defect van welke aard ook, dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd onmogelijk heeft gemaakt of heeft beperkt of dat het systeem van een deelnemer heeft beschadigd.

De beslissing van de Organisator en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, technische problemen of van elke andere toevallige gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.

Indien de Wedstrijd volledig of gedeeltelijk moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken omwille van overmacht of andere redenen buiten de wil van de Organisator om, dan kan deze laatste hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de Organisator in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder deze Wedstrijd.

 ARTIKEL 6 – PRIVACY

Door de aanvaarding van dit Wedstrijdreglement via de Website aanvaarden de deelnemers dat de Organisator hun  Persoonsgegevens zal Verwerken in het kader van de Wedstrijd overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 6 en de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of afgekort de “AVG”).

Alle termen met een hoofdletter, die niet in dit artikel 6 van het Wedstrijdreglement zijn gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de AVG.

De Organisator is de Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens die Verwerkt worden in het kader van de deelname aan de Wedstrijd. In geval van vragen, opmerkingen of met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de privacy verantwoordelijke via het volgend e-mailadres: [email protected]

De volgende categorieën van Persoonsgegevens zullen worden Verwerkt bij de deelname aan de Wedstrijd: profielgegevens (o.a. naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres, adres, telefoonnummer, etc.). De deelnemer garandeert dat de meegedeelde Persoonsgegevens correct, up-to-date, en volledig zijn. Voornoemde Persoonsgegevens worden Verwerkt voor het aanmaken van een profiel op de Website en om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd. De rechtsgrond voor de Verwerking van deze Persoonsgegevens is ‘uitvoering van de overeenkomst’.

Mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer kan de Organisator de Persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden teneinde de  deelnemer te informeren over volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen. Door aanvaarding van dit Wedstrijdreglement geeft de deelnemer zijn uitdrukkelijke en expliciete toestemming voor het gebruik van zijn Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De deelnemer heeft het recht om op ieder moment zijn toestemming hiervoor in te trekken door een e-mail te sturen naar [email protected]

De Organisator deelt de Persoonsgegevens altijd op een minimale manier. De Organisator kan de Persoonsgegevens delen met derde partijen. De deelnemer geeft daarom zijn/haar uitdrukkelijke toestemming dat zijn/haar Persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met derde partijen in het kader van de Wedstrijd. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw Persoonsgegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zal de Organisator genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. De Organisator mag de Persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Er gebeurt geen doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgen en maatregelen om de Persoonsgegevens geheim te houden. De deelnemer erkent dat het verzenden van deze Persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

De Organisator houdt de verzamelde Persoonsgegevens bij gedurende de duur van het beheer van deze Wedstrijd en voor zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De Organisator kan evenwel gerechtigd zijn om de Persoonsgegevens van de deelnemers bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of om zich te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

De deelnemers kunnen op elk moment en kosteloos hun rechten uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de AVG, m.n.:

 • recht op inzage in de Persoonsgegevens;
 • recht op verbetering van de Persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van de Persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens;
 • recht van bezwaar tegen de verwerking van de Persoonsgegevens; en
 • recht om een klacht in de dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

Een deelnemer kan zijn rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar [email protected]  De aanvraag zal dan zo spoedig mogelijk behandeld worden en in ieder geval binnen 1 maand na het ontvangen van de aanvraag. Indien de Organisator in de onmogelijkheid verkeert om binnen voornoemde termijn van 1 maand te reageren en de termijn wenst te verlengen, of in geval geen gevolg wordt geven aan het verzoek, zal de Organisatie de deelnemer daarvan in kennis stellen.

De privacy policy van de Organisator kan geraadpleegd worden via volgende link https://www.4gold.be/nl/privacy-beleid/.

ARTIKEL 7 – GESCHILLEN

Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Elke betwisting omtrent de Wedstrijd en/of dit Wedstrijdreglement dient eerst voorgelegd te worden aan de Organisator. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

0
Gratis verzending boven de 30€ in BE/NL
Voor 18u besteld, volgende werkdag in huis
Je lijkt geïnteresseerd in onze producten. Nog meer uit jezelf halen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang bij je volgende bestelling 10% korting!*
Volg ons
Abonneer
Ik ga akkoord met het privacy beleid.